wehelpen.nl, marktplaats van zorg voor elkaar

Vanzelfsprekend helpen

Wehelpen.nl is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Dit varieert van boodschappen doen tot hulp met de computer. En van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Het is een succes! Tienduizenden mensen hebben zich al aangesloten. Want iemand helpen die je nodig heeft, dat doe je graag.

Gratis en voor iedereen

Doen al die mensen dat kosteloos? Ja! De website is gratis. Iedereen kan zich aanmelden. Vaak zijn mensen huiverig voor vrijwilligerswerk. “Dat is niet vrijblijvend en ik heb al een drukke baan!” Maar een keer even een klein klusje doen voor een ander, dat is geen probleem. Zeker niet als het iets is dat jij goed kan en leuk vindt om te doen. Met wehelpen kun je kiezen wat bij je past en wanneer het je uitkomt. Het resultaat: een goed gevoel omdat je de wereld van iemand anders wat mooier hebt gemaakt!

Meer weten?

Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Op www.wehelpen.nl vind je vast iemand die jou wil helpen of die je zelf kunt helpen. Meld je vandaag nog aan via www.wehelpen.nl/valkenburg