Een veel gehoorde vraag is: Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering van de Sociale Dienst of een andere uitkeringsinstantie heb? Deze vraag is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

  • welke uitkering heeft u
  • de regels van deze uitkeringsinstantie
  • het soort vrijwilligerswerk dat u doet of wil doen.

Een uitkering van het UWV

Als u ziek bent of werkloos, krijgt u wellicht een uitkering van het UWV. Dit geldt ook mensen die al jong een langdurige ziekte of handicap kregen.  U krijgt een uitkering van het UWV als u één van de volgende uitkeringen ontvangt:

  • WW-uitkering
  • Ziektewet, WIA, WAO
  • Wajong

Het UWV heeft voorwaarden voor het doen van vrijwilligerwerk met één van deze uitkeringen overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Een andere uitkering?

Staat de uitkering die u ontvangt hier niet bij? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over vrijwilligerswerk en de verschillende uitkeringen.

Twijfelt u ergens over?

Neem dan contact op met uw klantmanager van UWV of met uw klantmanager van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.