Als vrijwilliger en mantelzorger ben je steeds bezig voor anderen. Daar ben je goed in, daar ligt je kracht. Dat is nu écht Vakwerk! Vaak schiet het er dan bij in om eens even stil te staan bij jezelf. Om de kracht van jouw vakwerk te begrijpen is het belangrijk dat je weet hoe het is opgebouwd en hoe je het moet onderhouden. Mensen die beroepsmatig en privé gelukkig en gedreven zijn, weten wie ze zijn. Ze accepteren zichzelf, maar respecteren en tolereren echter ook het anders-zijn van anderen. Mensen die hun waarden, doelen en motieven kennen, zijn in staat hun prestatievermogen ten volle te benutten. Dat maakt hen authentiek en ze overtuigen door hun persoonlijkheid. In de training ‘Sterk Vakwerk’, speciaal voor mensen die voor mensen werken, gaan we gedurende 2 bijeenkomsten aan de slag met een aantal thema’s zoals:

  • Wat zijn mijn drijfveren?
  • Hoe ben ik beïnvloed door mijn opgroeien en omgeving?
  • Hoe kom ik over op de ander? En sluit dit aan bij hoe ik dacht over te komen?
  • Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Perceptie, kijken we allemaal op dezelfde manier?

Aan het eind van deze twee bijeenkomsten heb je meer zicht op je eigen kwaliteiten en overtuigingen en ben je beter in staat die ook bij anderen te (her)ontdekken. Deze avonden worden verzorgd door Virginie Kosumi en Lea Schellekens Zuidenwind coaching & training


Aanmelden >

Datum: Dinsdag 5 en 12 juni 2018
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Adres: . Brede School Vaals, St. Jozefplein 49, Vaals
Kosten: Geen
Deelnemers: Maximaal 15
Aanmelden: Vóór 1 juni 2018