Je weet immers niet hoe ze zich gaan ontwikkelen. (Confucius, chinees filosoof 551 v. C – 479 v. C.) Het meest belangrijke doel van de jeugdwet is de beste zorg voor kinderen en jeugdigen onder 18 jaar. Om die reden beoogt deze wet een omslag naar meer preventie, signalering en normalisering. Het streven is om vooral sneller en meer passendere jeugdhulp, dicht bij huis in te zetten. Deze workshop gaat met name over de (uitvoerings)praktijk van de jeugdwet . Daarnaast willen wij gedurende deze bijeenkomst zeker aandacht besteden aan vragen die vanuit de deelnemers naar voren komen n.a.v. onderstaande items. Deze informatieve en leerbijeenkomst bestaat uit twee delen:

1 Algemene informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente m.b.t. de De uitvoering van de Jeugdwet.

  • Beleid omtrent preventie, ondersteuning hulp en zorg.
  • Regionale/lokale samenwerking met ketenpartners in de jeugdzorg.
  • Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.
  • Samenwerking met onderwijs.
  • Vertrouwenspersonen (vrijwilliger/mantelzorg) voor jeugdigen hun ouders/pleegouders.

2 “Kinderen veilig en beschermd”.

  • Aanpak van kindermishandeling. Preventie, signalering, diagnostiek, hulp en behandeling bij kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Jeugd en kinderbeschermingsmaatregelen.
  • Signalen die erop kunnen duiden dat de veiligheid van het kind in het geding is.
  • Veilig Thuis.

Deze workshop zal worden gegeven door Stephan de Bie en Roy Steenstraten, beiden als jeugdprofessionals werkzaam binnen het Team Jeugd van de Gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem.


Aanmelden >

Datum: Dinsdag 19 juni 2018
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Adres: Brede School, St. Jozefplein 49, Vaals
Kosten: Geen
Deelnemers: Maximaal 15
Aanmelden: Vóór 15 juni 2018