De gemeente Vaals wil haar inwoners stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In lijn met het gemeentelijk Wmo-beleid, worden inwoners ondersteund met een laagdrempelig aanbod van diensten.

Deze diensten worden onder de noemer Vaals Helpt uitgevoerd door vrijwilligers. Op dit moment omvat Vaals Helpt 7 projecten.

1. Marktbezoek

Maandelijks bezoek aan de markt in Vaals georganiseerd door vrijwilligers uit Vaals, Lemiers en Vijlen.

Voor mensen die niet meer zelfstandig naar de markt kunnen gaan en voor mensen die het gezellig vinden om samen met anderen iets te ondernemen. Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden.

Voor vervoer is een gratis bus beschikbaar en zo nodig wordt u thuis opgehaald. Instapplaatsen:

 • parkeerplaats Koel Vijlen
 • bushalte café Oud Lemiers
 • bushalte St. Jozefflat
 • bushalte d‘r Mitter in Vaals

In Vaals aangekomen wordt eerst een kop koffie gedronken. Vervolgens wordt de markt bezocht of inkopen gedaan in het centrum. Aansluitend wordt naar wens eventueel samen nog iets gedronken of een hapje gegeten. Uiteraard bent u vrij om hieraan deel te nemen of uw eigen gang te gaan. Na afloop wordt u naar huis gebracht.

Voor meer informatie kunt u bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur met 06 14 53 23 85

2. Brandveiligheid in huis

Voor met name ouderen of mensen met een beperking, die zelfstandig wonen, maar wat minder zelfredzaam zijn. Zij krijgen de mogelijkheid om in huis een check te laten uitvoeren op brandveiligheidsaspecten in hun woning. Deze check wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die hiertoe een opleiding hebben gevolgd. De check leidt tot een advies aan de bewoner.

Voor meer informatie kunt u bellen op werkdagen 9.00 tot 12.00 uur met 06 14 53 23 85

3. Klussendienst

Voor de kleine klussen in en rond het huis. De klussendienst is bedoeld voor hulpbehoevende mensen die niet beschikken over een sociaal netwerk. De klussen worden uitgevoerd door een vrijwilliger. De klussendienst doet klussen die in maximaal twee uur kunnen worden geklaard.

Voorbeelden van kleine klussen:

 • lampen of gordijnen ophangen
 • een plank bevestigen
 • een douchekop vervangen
 • meubels verplaatsen
 • gras maaien
 • onkruid wieden
 • licht snoeiwerk

Om een afspraak te maken kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met 06 14 53 23 85

4. Boodschappenhulp

De boodschappenhulp verricht boodschappen voor ouderen die niet beschikken over een sociaal netwerk en (tijdelijk) niet goed meer in staat zijn zelf de boodschappen te doen. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals een ziekte, moeilijk ter been zijn, slechtziendheid of verminderde spierkracht. Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de boodschappenhulp.

In een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger worden afspraken gemaakt rondom tijden, boodschappenlijstjes en geld.  Ook wordt er afgesproken of de vrijwilliger de boodschappen alleen doet of samen met de aanvrager.

5. Strijkhulp

De strijkhulp helpt ouderen met het strijken van de was als zij dat zelf niet meer kunnen.  Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de strijkhulp. In een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger worden afspraken gemaakt.

6. Scootmobiel- en rolstoelhulp

Voor mensen die af en toe gebruik willen maken van een scootmobiel of een rolstoel is er de scootmobiel- en rolstoelhulp.

Of u in aanmerking komt voor de boodschappenhulp, strijkhulp of scootmobielrolstoelhulp wordt getoetst door het Wmo-loket.

Voor meer informatie kunt u bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur met 06 14 53 23 85

Ook kunt u op dinsdag- en donderdagochtend bellen met de Vrijwilligerscentrale Vaals, nummer 06 46 11 20 17 of 06 52 76 36 77

7. Klapperproject

Voor mensen die het moeilijk vinden hun administratie goed bij te houden en daardoor bijvoorbeeld tegen betaalachterstanden dreigen aan te lopen. Vrijwilligers van het klapperproject kunnen hen thuis helpen om orde op zaken te stellen in de administratie. Daarnaast leert de vrijwilliger hen om, voor zover mogelijk, zelf de administratie te beheren.

Voor meer informatie kunt u bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur met 06 14 53 23 85


Download: Vaals Helpt – Folder 2017 (PDF: 624 kb)